نظریه های روانشناختی اضطراب

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آسیب بینایی 31 صفحه

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش آسیب بینایی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقص بینایی 30 صفحه

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش نقص بینایی

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه نقص بینایی

ادبیات نظری و پیشینه تجربی نقص بینایی

علل و طبقه بندی نقص بینایی و نحوه برخورد و نکات ضروری آموزش به نابینایان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه عقلانی عاطفی 55 صفحه

پاورپوینت آشنايي با درخت هاي تصميم گيري

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش نظریه عقلانی عاطفی

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه نظریه عقلانی عاطفی

پاورپوینت اقدام پژوهی (Action Research)

رویکرد مشاوره ای واقعیت درمانی و تشریح نظریه های آن

پروتکل درمانی برنامه آموزشی 8 هفته ای تمرین آمادگی جسمانی

پروتکل درمانی برنامه آموزشی به کارکنان کتابخانه ملی

پروتکل درمانی اثر آموزش راهبردهای شناختی بر یادگیری

پروتکل درمانی و پکیج آموزشی تاب آوری با مولفه های 3 گانه

پروتکل درمانی و پکیج آموزشی افزایش باورهای خودکارآمدی

پروتکل درمانی مهارت های هوش هیجانی همراه با تمرین های فوق العاده

پروتکل درمانی آموزش مادران براساس نظریه دلبستگی

پروتکل درمانی و پکیج آموزشی مداخلات مشاوره گروهی آدلری

پروتکل درمانی آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن اگاهی

پروتکل درمانی و پکیج آموزش مهارت های مثبت اندیشی

پروتکل درمانی و پکیج بازی درمانی شناختی رفتاری (CBPT)

پروتکل درمانی مشاوره گروهی و خانواده درمانی ارتباطی ستیر

پروتکل فراشناختی MCT طرح درمان افزایش عزت به نفس

پروتکل فراشناختی MCT طرح درمان کاهش پرخاشگری

پاورپوینت فصل اول کتاب تئوری حسابداری مالی تألیف ویلیام اسکات ترجمه دکتر علی پارسائیان

پاورپوینت فصل دوم کتاب تئوری حسابداری مالی اسکات ترجمه پارسائیان با موضوع حسابداري در شرايط آرمانی